قاره اخبار استقلال قرارداد مذاکرات استقلال

قاره: اخبار استقلال قرارداد مذاکرات استقلال بازیکنان اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل آمریکا ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

به گزارش فارس، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه نام ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.

آمریکا ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

آمریکا ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

عبارات مهم : امنیت

به گزارش فارس، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه نام ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.

آمریکا ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا در این بیانیه روسیه را به انجام «فعالیت های مخرب سایبری» متهم کرده هست.

اعمال این تحریم ها به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۹۴ و بند ۲۲۴ از «قانون مقابله با دشمن های آمریکا از طریق تحریم ها» (کاتسا) صورت گرفته است.

به گزارش فارس، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه نام ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.

خزانه داری آمریکا نوشته یکی از موسسات تحریم ها شده است تحت کنترل سرویس امنیت فدرال روسیه است و اقدام به تأمین حمایت های مادی و تکنولوژیکی جهت آن کرده هست. دو موسسه دیگر به حمایت مالی در تکنولوژیکی از سرویس امنیت فدرال روسیه متهم شده است اند.

به موجب این اقدام، تمامی اموال و سرمایه های نفرات تحریم شده است در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده است و اشخاص آمریکا از مبادله با آنها منع می شوند.

واژه های کلیدی: امنیت | روسیه | آمریکا | تحریم ها | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs